Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Treści niedostępne

  • pochodzące z różnych źródeł,
  • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Pacan, informatyk@dompomocypiotrkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /44/ 647-51-72 wew.111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Nazwa organu: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Adres organu odwoławczego: ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
Telefon organu odwoławczego: /44/ 647-51-72.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Franciszka Żwirki. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Drzwi przesuwne do budynku są otwierane automatycznie dla osób wchodzących z zewnątrz. Są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie ma progów oraz jest odpowiednia szerokość dla wózków. Przy wyjściu z budynku, po prawej stornie w przedsionku, należy podać kod otwarcia drzwi, który jest umieszczony na kartce przyklejonej na drzwiach oraz nad przyciskami numerycznymi do wprowadzania kodu.

Po wejściu do budynku w przedsionku na ścianie po prawej stronie jest umieszczony przycisk domofonu. Można nim wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw.

Po wejściu do budynku można również odszukać odpowiedniego pracownika DPS, który pomoże w załatwieniu spraw, w odwiedzinach mieszkańca DPS, zaprowadzi w odpowiednie miejsce. Na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie terapii zajęciowej, w korytarzu po lewej stronie od wejścia znajdują się pomieszczenia biurowe pracowników DPS - można tam uzyskać wszelkie informacje.

W budynku DPS po skręcie w lewo znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzi ona do korytarzy i pomieszczeń na piętrach. Winda jest wyposażona w barierki, lustro.

W budynku DPS na parterze są antypoślizgowe posadzki. W całym budynku nie ma żadnych progów w drzwiach oraz na korytarzach znajdują się poręcze wspomagające poruszanie się niepełnosprawnych. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po wejściu do budynku należy skręcić korytarzem w lewo.

W budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie samochodów dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się wzdłuż ulicy Żwirki lub na pobliskim parkingu miejskim przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Roosevelta.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online na miejscu, korzystając z komputera stacjonarnego lub tabletów w kawiarni DPS.

Aplikacje mobilne

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim nie posiada aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim poniżej publikuje Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim poniżej publikuje Wniosek o zapewnienie dostępności.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData