Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

1. Dom Pomocy prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe: budżetowy, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych mieszkańców.

4. Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych Dom może uzyskiwać ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane Domowi w zarząd oraz innych opłat uzyskiwanych przez Dom z tytułu świadczonych usług.

5. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej wynikających z odrębnych przepisów.

6. Dom zarządza mieniem gminnym będącym w jego posiadaniu, w tym nieruchomościami położonymi w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Franciszka Żwirki 5.

7. Dom może świadczyć dla osób nie będących mieszkańcami na zasadach odpłatności, usługi fizykoterapii i rehabilitacji, a także usługi w zakresie wydawania posiłków osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym.

 

Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2019 r. : 2 743 199,88 zł.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData