Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
minus Informacje Ogólne
minus Kontakt
minus ePuap
plus Siedziba
minus Teren działania
minus Cel działania
minus Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb.
 Kadra
minus Dyrektor
minus Kierownictwo
minus Kompetencje
minus Pozostali pracownicy
minus Redakcja biuletynu
 Dokumentacja
minus Status prawny
minus Regulamin organizacyjny
minus Budżet i mienie
minus Bilans jednostki na 31.12.2018 r.
minus Bilans jednostki na 31.12.2019 r.
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Zasady załatwiania spraw oraz podpisywania pism
minus Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
minus Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny - RODO
minus Klauzula informacyjna do rekrutacji pracowników
minus Wezwania do odbioru depozytów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi powyżej 30 000 Euro
plusPostępowania do 30 000 Euro
A A A


Bilans jednostki na dzień 31.12.2018 r.

Załączniki do pobrania: 2019-05-10 10:45:41 - BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (1002.58 kB)
2019-05-10 10:46:57 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki (707.48 kB)
2019-05-10 10:47:32 - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (789.67 kB)
2019-05-10 11:59:05 - Arkusz wyłączeń (542.66 kB)
2019-05-10 11:59:50 - Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki (198.05 kB)
2019-05-10 12:00:28 - Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) (468.14 kB)
2019-05-10 12:00:56 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (562.06 kB)
2019-05-10 12:02:03 - Zał 1.1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (926.78 kB)
2019-05-10 12:02:47 - Zał 1.2 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (258.63 kB)
2019-05-10 12:03:22 - Zał 1.3 - Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych (291.12 kB)
2019-05-10 12:03:54 - Zał 1.4 - Wartości gruntów użytkowanych wieczyście DPS (272.20 kB)
2019-05-10 12:04:54 - Zał 1.5 - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów (382.95 kB)
2019-05-10 12:05:46 - Zał 1.6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (233.01 kB)
2019-05-10 12:06:15 - Zał 1.7 - Odpisy aktualizujące wartość należności (318.69 kB)
2019-05-10 12:06:36 - Zał 1.8 - Dane o stanie rezerw (177.37 kB)
2019-05-10 12:07:19 - Zał 1.9 - Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową (...) (392.73 kB)
2019-05-10 12:08:16 - Zał 1.10 - Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (...) (306.36 kB)
2019-05-10 12:09:05 - Zał 1.11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy (...) (390.18 kB)
2019-05-10 12:09:34 - Zał 1.12 - Łączna kwota zobowiązań warunkowych (...) (285.31 kB)
2019-05-10 12:10:13 - Zał 1.13 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (...) (514.21 kB)
2019-05-10 12:10:53 - Zał 1.14 - Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie (264.12 kB)
2019-05-10 12:11:28 - Zał 1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (255.86 kB)
2019-05-10 12:11:56 - Zał 1.16 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (482.44 kB)
2019-05-10 12:12:24 - Zał 2.1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów (174.37 kB)
2019-05-10 12:12:57 - Zał 2.2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (...) (255.27 kB)
2019-05-10 12:13:45 - Zał 2.3 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości (...) (221.67 kB)
2019-05-10 12:14:10 - Zał 2.4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków (215.89 kB)
2019-05-10 12:14:37 - Zał 2.5 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (287.77 kB)

Ilość odwiedzin: 1702
Nazwa dokumentu: Bilans jednostki na 31.12.2018 r.
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację: Główny Księgowy Małgorzata Podlewska
Osoba, która odpowiada za treść: Główny Księgowy Małgorzata Podlewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator-Informatyk Maciej Pacan
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 10:43:17
Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 10:43:17
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-10 12:14:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner